Họ và tên : Trương Như Khánh

Mail : ……………………

Ngày sinh : 1974

Số điện thoại : ………………………………..

Địa chỉ tại Nghĩa Đàn : Đội 1 – Nông trường 1-5

Địa chỉ ở Hà Nội : Hà Nội

Địa chỉ FB : https://www.facebook.com/khanh.truongnhu.5

Trường học : Học cấp 1 +2 + 3 tại nông trường 1/5

Con ông bà : Toàn Trị

Nghành nghề kinh doanh : Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội/Cục Quân y

Có thể hỗ trợ thành viên : ………………………………………

Cần các thành viên khác hỗ trợ : ………………………………

Vài dòng cho quảng cáo ( nếu bạn đang kinh doanh ) : Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội/Cục Quân y

Website……………

Quan điểm các nhân :Trên là thông tin của tôi , mong nhận được giao lưu với tất cả thanh viên, với quan niệm Anh em xa quê cùng nhau phát triên trên tinh thần WIN- WIN .

Để thông tin của bạn lên website hãy liên hệ : 0983.12.9898 hoặc lấy form theo link sau : From đăng ký thành viên hội