Họ và tên : Nguyễn Đức Hà

Mail : ………………………………..

Ngày sinh : 1976

Số điện thoại : ……………………………………

Địa chỉ tại Nghĩa Đàn : Đội 1 Nông trường 1-5

Địa chỉ ở Hà Nội : Hà Đông , Hà Nội

Địa chỉ FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100042011520380

Trường học : Học cấp 1 +2 + 3 tại nông trường 1/5

Con ông bà : ……………………….

Nghành nghề kinh doanh : Bác sỹ / Là người sống có trách nhiệm luôn luôn mong muốn công hiến cho cộng đồng và xã hội.

Có thể hỗ trợ thành viên : Tư vấn khám chưa bệnh…..

Cần các thành viên khác hỗ trợ : ……………………………

Vài dòng cho quảng cáo ( nếu bạn đang kinh doanh ) : OSSC – Đại diện các bệnh viện Singapore tại Việt Nam

Website:……………………………………..

Quan điểm các nhân :Trên là thông tin của tôi , mong nhận được giao lưu với tất cả thành viên, với quan niệm Anh em xa quê cùng nhau phát triên trên tinh thần WIN- WIN .

Để thông tin của bạn lên website hãy liên hệ : 0983.12.9898 hoặc lấy form theo link sau : From đăng ký thành viên hội