Họ và tên : Nguyễn Tân ( Tấn Hán )

Mail : …………………………

Ngày sinh : 1980

Số điện thoại : 0983.498.598

Địa chỉ tại Nghĩa Đàn : Xóm Chợ Nghĩa Hội

Địa chỉ ở Hà Nội : Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ FB : https://www.facebook.com/nguyen.tan.1044

Trường học : Học cấp 1 +2 + 3 tại nông trường 1/5

Con ông bà : Toản / Lợi

Nghành nghề kinh doanh : HA B2B & Air Conditioner tại Samsung Vina Electronics Co., Ltd

Có thể hỗ trợ thành viên : HA B2B & Air Conditioner tại Samsung Vina Electronics Co., Ltd

Cần các thành viên khác hỗ trợ : Tư vấn tìm cảm đôi lứa J

Vài dòng cho quảng cáo ( nếu bạn đang kinh doanh ) : HA B2B & Air Conditioner tại Samsung Vina Electronics Co., Ltd

Website: …………………………….

Quan điểm các nhân :Trên là thông tin của tôi , mong nhận được giao lưu với tất cả thành viên, với quan niệm Anh em xa quê cùng nhau phát triên trên tinh thần WIN- WIN .

Để thông tin của bạn lên website hãy liên hệ : 0983.12.9898 hoặc lấy form theo link sau : From đăng ký thành viên hội