Họ và tên : Nguyễn Văn Dũng (Dũng Nguyễn)

Ngày sinh : 1995

Số điện thoại liên hệ : 0865030595

Địa chỉ ở nghĩa đàn : Xóm Bình Hạnh, Nghĩa Bình

Địa chỉ ở Hà Nội : Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Mail : dungto.pc@gmail.com

Địa chỉ FB: https://www.facebook.com/dungnv.nvd

Trường học : Học cấp 1+2 + 3 tại Nghĩa Bình

Con Ông Bà : Long Hương

Nghành nghề kinh doanh : Sản xuất phần mềm………….

Có thể hỗ trợ các thành viên : Tư vấn nghề nghiệp…………….

Cần các thanh viên khác hỗ trợ : giới thiệu thêm các bạn hiểu biết về IT

Website: dungnv.name.vn

Quan điểm các nhân :Trên là thông tin của tôi , mong nhận được giao lưu với tất cả thanh viên, với quan niệm Anh em xa quê cùng nhau phát triên trên tinh thần WIN- WIN .

Để thông tin của bạn lên website hãy liên hệ : 0983.12.9898 hoặc lấy form theo link sau : From đăng ký thành viên hội