Họ và tên : Như Nguyệt

Ngày sinh : 1981

Số điện thoại liên hệ  : …………………….

Địa chỉ ở nghĩa đàn : Xóm đội 1 Nông trường 1/5

Địa chỉ ở Hà Nội :  Mulberry Lane, Quận Hà Đông

Mail : ……………………………….

Địa chỉ FB: https://www.facebook.com/springmoon.like

Trường học : Học cấp 1+2 tại Nghĩa Bình, cấp 3 nghĩa đàn.

Con Ông/ Bà : Toàn trị / xóm đội 1

Nghành nghề kinh doanh : Giáo viên tại Đại Học Công Đoàn.

Có thể hỗ trợ các thành viên : Tư vấn việc làm, tư vấn tính yêu , hướng nghiệp…………….

Cần các thanh viên khác hỗ trợ : Tư vấn nghành nghề ở đại học công đoàn ….

Vài dòng cho quảng cáo ( nếu bạn đang kinh doanh / yêu cầu thông tin chính xác ) :…………………………….

Website: …………………..

Quan điểm các nhân :Trên là thông tin của tôi , mong nhận được giao lưu với tất cả thanh viên, với quan niệm Anh em xa quê cùng nhau phát triên trên tinh thần WIN- WIN .

Để thông tin của bạn lên website hãy liên hệ : 0983.12.9898 hoặc lấy form theo link sau : From đăng ký thành viên hội