Họ và tên : Trần Trung Nghĩa

Mail : ……………………

Ngày sinh : ………………………….

Số điện thoại : ……………………..

Địa chỉ tại Nghĩa Đàn : ………………………………………..

Địa chỉ ở Hà Nội : ……………………………………..

Địa chỉ FB : https://www.facebook.com/maccosieuthixaydung

Trường học : Học cấp 1 +2 + 3 tại nông trường 1/5

Con ông bà : …………………………………

Nghành nghề kinh doanh : ……………………………….

Có thể hỗ trợ thành viên : ………………………………………

Cần các thành viên khác hỗ trợ : ………………………………

Vài dòng cho quảng cáo ( nếu bạn đang kinh doanh ) :

Website……………

Quan điểm các nhân :Trên là thông tin của tôi , mong nhận được giao lưu với tất cả thanh viên, với quan niệm Anh em xa quê cùng nhau phát triên trên tinh thần WIN- WIN .

Để thông tin của bạn lên website hãy liên hệ : 0983.12.9898 hoặc lấy form theo link sau : From đăng ký thành viên hội