Họ và tên :Võ Hữu Thịnh

Ngày sinh :30-03-1996

Số điện thoại liên hệ :0962890153

Địa chỉ ở Nghệ An : Phú Tiến – Nghĩa Đàn

Địa chỉ ở Hà Nội :102 Mễ Trì hạ

Email : thinhvh.fpt@gmail.com

Địa chỉ FB: https://www.facebook.com/thinh.super22

Trường học : THPT 1-5

Con Ông Bà : ………………………………………

Nghành nghề kinh doanh : Lập Trình Viên Mobile, Backend, Giáo viên IT

Có thể hỗ trợ các thành viên : Các vấn đề về IT

Cần các thanh viên khác hỗ trợ : Chỗ ở, kinh doanh

Website: ……………………………………………………………………………..

Quan điểm các nhân :Trên là thông tin của tôi , mong nhận được giao lưu với tất cả thanh viên, với quan niệm Anh em xa quê cùng nhau phát triên trên tinh thần WIN- WIN