Mail: congdong15nghiadan@gmail.com

Phụ trách truyền thông: 0983.12.9898

Gruop FB hội: Hội đồng hương Nghĩa Đàn tại Hà Nội

Fanpage: Hội Đồng Hương Nghệ An Tại Hà Nội

Được cung cấp và tài trợ: Sanmuongthanh.net